Name: Rupert Rösch Weinhandlung GmbH

Adresse: Oppenheimer Landstr. 44
                60596 Frankfurt

Telefon: 069/613397

Fax:

Webseite: www.rupert-roesch-weine.de

e-Mail: info@rupert-roesch-weine.de

Handelsregisternummer:

Adresse bei Google Maps: KLICK

Firma Rupert Rösch Weinhandlung GmbH in Frankfurt-Sachsenhausen